เหตุผลของการทำงาน ที่สำคัญกว่าเงิน

ชีวิตการทำงานของมนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องการมีความมั่นคงและมีคุณภาพในการทำงาน ไม่ใช่แค่เงินเดือนที่ได้รับเพียงเท่านั้น เหตุผลที่มากกว่านั้นคือ สิ่งที่สามารถสร้างแรงกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้พวกเขาพร้อมจะลงทุนตัวเองให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งต้องทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ และนี่คือเหตุผลของคนทำงานในฐานะมนุษย์เงินเดือนที่มองหางานที่ตนเองต้องการจริงๆ

– อยู่อย่างมีความหมาย
พวกเขาต้องการใช้ชีวิตของตัวเอง และมองหางานที่สามารถเชื่อมโยงชีวิตเพื่อสร้างความหมายอย่างมีคุณค่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้อย่างลงตัว เพราะส่วนใหญ่ชีวิตคนทำงานใช้เวลาอยู่กับงานที่ทำและเพื่อนร่วมงานตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเลิกงาน จึงต้องการความสุข ความสนุก ความสบายใจตลอดเวลาที่ทำงานเพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายและคุ้มค่าที่สุด

– สร้างความท้าทายไม่หยุดนิ่ง
องค์กรที่มีการพัฒนาการทำงานด้วยรูปแบบใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะและใช้ไอเดียใหม่ๆ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานและฝึกความสามารถให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกคนอยากเติบโตและไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน หากงานที่ทำได้สร้างโอกาสเพื่อให้ได้รับความท้าทายและแก้ปัญหาใหม่ๆ พนักงานย่อมต้องการทำงานในองค์กรและได้การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง

– ให้เสรีภาพในการทำงาน
องค์กรต้องสร้างเสรีภาพในการตัดสินใจและความรับผิดชอบให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน เพราะพนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการทำงานที่พวกเรารู้สึกโชคดีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่สร้างโอกาสและให้เสรีภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่

– มีทัศนวิสัยที่ดี
องค์กรที่มีทัศนวิสัยที่เปิดกว้าง มอบโอกาสด้านความรู้และสร้างความเข้าใจให้พนักงาน เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆภายนอกองค์กร เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีพลังซึ่งมากกว่าการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือการให้โบนัสที่ทำกันมาตามรูปแบบเดิมๆในอดีต

– ความสุขทางใจ
ชีวิตทุกคนต้องการความสบายใจ รู้สึกผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง องค์กรที่มอบโอกาสให้พนักงานได้แสดงออกอย่างเต็มที่และในการแสดงความสามารถของตัวเองในแบบของตัวเองจะเป็นการสร้างความสุขและความผูกพันในการทำงานได้ดีเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อนี้เองที่ทำให้คนเราใช้เงินไปกับอะไรที่บางคนอาจจะมองว่าไม่สมควร แต่มันก็ไม่ใช้เรื่องผิดและเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะเอาเงินไปแลกความสุขทางใจหรือทางกายบ้าง เพราะมันก็เป็นวิธีคลายเครียดและหาความสุขของเขา ไม่ว่าจะเป็นการเล่นพนันบอล เล่นเว็บบาคาร่า ซื้อของแบรนเนม รถหรู กินอาหารมื้อหรู